Exkursionsrapport Stockvikens fågeltorn

Lördag den 4.e maj 16:00–18:00

Det var kanske våren finaste kväll som vi gick ner till fågeltornet vid fyratiden på kvällen. I väten strax innan tornet på höger sida anade vi dagens art,  grönbena. Ett trettiotal av dessa små nätta snäppor födosökte kring väten. I tornet klingade grönbenornas jiff-jiff-jiff nästan ständigt och grupper rörde sig mellan maderna kring sjön. Vi räknade vid ett tillfälle till 96 stycken kring sjön. Stockvikens vattenyta var fylld av fåglar, krickor, snatteränder, skedänder, viggar, enstaka gräsänder och ett par årtor och ett par bläsänder. Ett par kanadagäss, flera grågäss, samt små flockar av arktiska vitkindade gäss sågs i området. Flera ägretthägrar klev omkring i det grunda vattnet och var av ungefär samma antal som gråhägrarna, kanske sju–åtta stycken. Över sjön jagade fyra gamla dvärgmåsar som efter någon kvart drog österut mot havet. När vi genomsökte alla vadare fann vi ett tiotal brushanar, fem hanar och fem honor som ibland bjöd upp till dans, dvs hanarna kråmade sig och burrade upp sina kragar inför de till synes ointresserade honorna. Någon enstaka lokalt häckande rödbena, några tofsvipor, strandskator och en ruvande skärfläcka sågs i de kortbetade gräsytorna mellan sjön och ytterviken. En storpov hördes helt kort och på avstånd, ut mot Aurriv flög en flock ljungpipare. Ett par läten gav mig lite huvudbry, ett utdraget rullande visade sig vara en gråhakedopping som simmade i skydd av vassen. Vid ett par tillfällen hördes ett småspovsliknande kort rullande ”skratt” som jag efter ett tag förstod var en ensam smådopping som simmade runt på öppet vatten. En sothöna hade kläckt och samlade ihop sina sotsvarta och rödhuvade dunungar. Ute i ytterviken gick några svartsnäppor, en gluttsnäppa och några myrspovar. Havsörnarna satt i den stora poppeln på andra sidan, och vid några tillfällen ropade de med sina ynkliga gälla läten. Av tättingar märktes främst en ensam sjungande sävsparv. Artlistan av de väsentligaste sedda arterna blev som nedan (ej komplett):

Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Gräsand
Snatterand
Kricka
Skedand
Bläsand
Smådopping
Gråhakedopping
Skäggdopping
Sothöna
Havsörn
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Storspov
Rödbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Brushane
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna
Havstrut
Sävsparv
Sånglärka
Ladusvala

och några till

/Lars Jonsson